Mga Tuntunin at Kundisyon

Salamat sa pagbisita sa https://bitcoinrevolution/, na pinangangasiwaan ng koponan ng Bitcoin Revolution. Kasalukuyan mong tinitingnan ang aming pahina ng Mga Tuntunin at Kundisyon. Mangyaring basahing maigi bago magpatuloy sa paggamit at pag-access sa aming mga serbisyo.

Disclaimer sa Peligro

Ang aming site ay naglalayong imulat ang mga bisita na nagpapasyang magsimula sa pakikipagkalakalan sa cryptocurrency. Walang dapat ituring sa aming website bilang legal o propesyunal na payo. Hindi kami mga tagapayo sa batas, at hindi kami nagbibigay ng paghahambing sa mga broker.

Ang nilalaman na ibinibigay natin ay natatangi at ibinibigay na taglay ang mabuting layunin. Wala kaming pananagutan sa anumang pagkalugi na bunga nito. Ang resulta ng kalakalan ay maaaring magkaiba-iba; ang mga nakaraang resulta ay hindi gumagarantiya ng tagumpay sa hinaharap. Tiyaking nauunawaan mo ang lahat ng panganib na nasasangkot.

Ang crypto market ay napaka-volatile at bilang resulta, maaaring mawala ang iyong buong kapital. Tandaan na sa UK, ang promosyon at marketing ng CFDs batay sa mga ari-ariang crypto ay ilegal, batay sa PS 20/10. Pananagutan mong sumunod sa mga legal na batas at direktiba.

Kung hindi ka nakatitiyak sa iyong mga mapagpipilian sa pangangalakal, huwag mamuhunan nang halagang higit kaysa kaya mong malugi. Laging magsaliksik o sumangguni sa isang lisensiyadong tagapayo bago mangalakal.

Affiliate Disclosure

Ang aming site ay isang teknolohiya na nagsisilbing isang kasangkapan sa pagbebenta na nag-uugnay sa mga mangangalakal at sa aming mga affiliated broker partners. Binabayaran tayo ng ating mga kasosyo para sa ating serbisyo at sa pag-engganyo sa mga bagong mangangalakal. HINDI nagdaragdag ng gastos sa iyo ang mga komisyong natatanggap namin.

Ikaw ay inaabisuhan na kami ay walang kontrol sa anumang nilalamang ibinabahagi ng mga third party, at kami ay hindi tumatanggap ng anumang pananagutan para sa anumang link, mga patakaran o materyal na ibinabahagi online. Masidhi naming iminumungkahi na basahin mo ang mga tuntunin at kundisyon ng bawat Website na pinapakipag-ugnayan mo.

Ang paggamit ng aming website ay nangangahulugang tinatanggap mo ang aming mga tuntunin at babala sa malubhang panganib.

Pangkalahatan

Kapag tinutukoy namin ang "Website" sa mga Tuntunin at Kundisyon ("Tuntunin," “Kasunduan") na ito, tinutukoy namin ang Website ng Bitcoin Revolution, at kapag tinutukoy namin ang "Mga Serbisyo," tinutukoy namin ang mga serbisyong ibinibigay namin. Sa paggamit ng mga Serbisyo at/o sa pagbisita sa aming Website, nagbibigay ka ng pahintulot at sumasang-ayon na pamahalaan ka ng Mga Tuntunin. Kung hindi ka sang-ayon sa Mga Tuntunin, dapat mong agarang itigil ang paggamit ng Mga Serbisyo.

Ang Mga Tuntunin ay saklaw ng pagpapalit o pagbabago anumang oras ayon sa Bitcoin Revolution. Ang gayong mga pagbabago ay magiging mabisa sa sandaling maibigay ang isang bagong abiso. Ang patuloy na paggamit ng mga Serbisyo pagkatapos naming ipaskil ang na-update na bersyon ng Mga Tuntunin ay nangangahulugan ng iyong pagtanggap sa gayong mga pagbabago.

Affiliate Disclosure

Maaaring interesado ka sa ilang link sa aming nilalaman—na tinatawag na mga affiliated link. Sa tuwing iki-click mo ang isa sa aming mga affiliated link, binabayaran kami para rito. Kung ikaw ay idinirekta sa third-party Website, walang dapat ipag-alala tungkol sa pagkakaroon ng karagdagang gastos para sa iyo. Ang Bitcoin Revolution ay LIBRE para sa bawat gumagamit upang makagamit at maka-access.

Ang Bitcoin Revolution ay hindi responsable para sa nilalaman ng anumang nakaugnay na Website o anumang link na nilalaman nito. Wala kaming ginagarantiya, mga representasyon, o mga warranty tungkol sa nilalaman o katapatan ng anumang nilalaman na third-party, at itinatanggi namin ang kahit ano at lahat ng obligasyon para sa alinmang nilalaman na third-party, kabilang ang katumpakan o katapatan ng anumang datos, mga opinyon, payo, o mga komento na inihayag sa mga nakaugnay na Website.

Eligibility

Ang mga serbisyo ng Bitcoin Revolution ay accessible at maaaring gamitin lamang ng mga tao o mga negosyo na legal na may kakayahang pumasok sa legal na mga kontrata sa ilalim ng mga batas ng kanilang bansang tirahan. Bukod dito, ang Mga Serbisyo ay hindi makukuha ng mga taong wala pa sa edad na 18 o ang mga wala pa sa legal na edad upang pumasok sa legal na mga kontrata sa ilalim ng mga batas ng kanilang bansang tirahan.

Pangalawa, ang mga Serbisyo ay available at maaaring gamitin lamang ng mga taong may sapat na pang-unawa at may kakayahang tantiyahin ang mga bentaha at panganib ng pagkuha ng pinansiyal na mga kontrata sa pamamagitan ng site na ito nang hindi umaasa sa anumang impormasyong nakapaloob doon.

Rehistro

Kailangan mong gumawa ng account para magamit ang ilan sa Mga Serbisyo ng Bitcoin Revolution. Pinatutunayan mo na may karapatan kang magbuo ng account at na ang lahat ng impormasyong ibinibigay mo ay totoo, tumpak, napapanahon, at buo kapag gumawa ka ng account. Ikaw ay may pananagutan sa pagpapanatili ng katumpakan, seguridad, at confidentiality ng iyong impormasyon sa pag-login (tulad ng iyong user ID at password). Mananagot ka rin sa anumang aktibidad na nagaganap bilang resulta ng maling paggamit ng iyong mga kredensyal sa pag-login. Hindi kami mananagot para sa anumang mga pagkalugi o pagkasira na maaaring maranasan mo dahil sa ibang taong gumagamit sa iyong mga kredensyal sa pag-login nang wala kang pahintulot.

Mga Karapatan sa Pagma-May-Ari

Pinoprotektahan ng copyright, trademark, at iba pang mga batas sa pag-aari ang website ng Bitcoin Revolution at ang nilalaman nito.

Kontakin Kami!

Naasikaso na namin ang lahat ng pangangailangan ng aming tapat na mga kliyente! Makipag-ugnayan sa amin dito sa https://bitcoinrevolution.ai/contact-us/.

Ikinokonekta ka sa pinakamahusay na broker para sa iyong rehiyon...