Patakaran sa Cookie

Inilalarawan ng Patakaran sa Cookie ng Bitcoin Revolution kung paano ginagamit ang mga cookie sa aming website kapag bumisita ka sa https://bitcoinrevolution/. Ipinapaliwanag ng patakarang ito kung ano ang mga cookie at bakit namin sila ginagamit at kung paano mo mako-kontrol ang iyong mga cookie.

May karapatan ang Bitcoin Revolution ("kami", "namin", "aming") na baguhin at i-update ang patakarang ito ("Patakaran sa Cookie") anumang oras. Kapag nag-upload kami ng mga pagbabago, kaagad itong magkakaroon ng bisa.

Kung patuloy mong gagamitin ang Website pagkatapos na mailathala ang na-update na Patakaran ng Cookie, sumasang-ayon ka at nagbibigay-permiso sa mga pagbabago. Kailangan mong regular na suriin ang pahinang ito upang manatiling updated sa anumang mga pagbabago sapagkat ito ay legal na may bisa.

Ano ang mga Cookie

Ang mga cookie ay mga maliliit na file na ginagamit ng Website atg iba pang mga online na serbisyo para mag-imbak ng impormasyon tungkol sa mga gumagamit ng website sa kanilang mga computer. Ang mga cookie ay nakaimbak sa format na plain text. Hindi sila nakatipon bilagn bits ng code kung kaya naman hindi sila maaaring mapagana or mapatakbo sa ganang sarili nila. Bunga nito, hindi nila kayang magparami at lumaganap sa ibang networks upang gumana at magparaming muli.

Anong Mga Uri Ng Cookie Ang Ginagamit

Ang unang uri ay ang permanenteng cookie na kailangan para gumana ng maayos ang aming Website. Dahil ang mga cookie na ito ay nagtitipon ng sensitibong data gaya ng iyong mga kredensyal sa pag-login at impormasyong kontra-katiwalian, hindi ito maaaring ma-deactivate sa aming mga system.

Pangalawa, gumagamit din kami ng third-party na mga cookie. Ang mga cookie na ito ay mula sa mga Website maliban sa tinitingnan mo ngayon. Kung hindi mo papaganahin ang mga cookie, hindi masusuri ng aming Website ang iyong online na aktibidad, tulad ng pag-surf ng pahina. Ang Bitcoin Revolution ay ginagamit ang mga sumusunod na ikatlong-partidong mga cookie bilang bahagi ng aming Patakaran sa Cookie: Google Analytics, Google Optimize, at Cloudflare.

Paano Pamamahalaan Ang Mga Cookie

Ikaw ang may sariling pagpapasya kung tatanggapin o hindi ang mga cookie. Puwede kang mag-angkop ng mga setting ng iyong cookie sa pamamagitan ng pagmarka ng tsek sa kahon sa banner ng cookie na lumitaw kapag in-access mo ang Website na ito sa unang pagkakataon.

Bukod sa pagtatalaga ng mga opsiyon ng cookie mo sa pamamagitan ng banner ng cookie, puwede mong limitahan (harangan o alisin) ang mga cookie sa pamamagitan ng pag-aangkop ng mga setting sa iyong browser.

Mahalagang bigyang-pansin na ang pagbabawal sa mga Website sa kakayahang magtakda ng mga cookie ay maaaring magkaroon ng epekto sa iyong pangkalahatang karanasan sa paggamit dahil hindi na ito magiging pasadya sa iyo.

Ikinokonekta ka sa pinakamahusay na broker para sa iyong rehiyon...