Patakaran sa Pagkapribado

Salamat sa paggamit ng Bitcoin Revolution!

Ang sumusunod na patakaran sa pribasidad (ang "Patakaran sa Pagkapribado") ay naglalarawan kung anong impormasyon ang aming kinokolekta, bakit namin ito kinokolekta, at kung paano ito ginagamit at itinatago kapag bumisita ka sa aming Website at/o gumamit ng mga Serbisyo ng Bitcoin Revolution. Nais naming malaman ninyo kung paano namin pinangangasiwaan ang inyong personal na impormasyon yamang ito ay isang pangunahing pananagutan. Isinasaalang-alang ng Patakaran sa Pagkapribado na ito ang mga karapatan at tungkulin na nakabalangkas sa Global Data Protection Laws.

Sa pamamagitan ng paggawa ng account sa amin at paggamit ng aming Mga Serbisyo o Website, sumasang-ayon ka sa mga tuntunin ng aming Patakaran sa Pagkapribado. Kung hindi ka sumasang-ayon sa mga tuntunin ng aming Patakaran sa Pagkapribado, hindi mo maaaring gamitin ang aming Mga Serbisyo at hindi mo dapat bisitahin ang aming Website.

Paano Namin Kinokolekta ang Impormasyon Mula sa Iyo

Impormasyong Iyong Ibinibigay sa Amin

Maaari mo kaming bigyan ng impormasyon tungkol sa iyong sarili kapag nagrehistro ka o gumawa ng account sa Bitcoin Revolution, gayundin kapag nag-ulat ka ng mga isyu tungkol sa aming Website o Mga Serbisyo. Kinakailangan ng pamamaraang ito ang iyong "Personally Identifiable Information”, o PII, na maaaring kasama ang iyong kumpletong pangalan, kumpletong address ng tirahan, impormasyon sa pakikipag-ugnayan, at iba pang mga detalye.

Impormasyon na Awtomatikong Kinokolekta

Maaari kaming awtomatikong mangolekta ng “Non-Personally Identifiable Information" o non-PII kapag ginamit mo at binisita ang aming Website. Kinakailangan ng pamamaraang ito ang paggamit ng iyong mga kredensyal sa pag-login, mga kredensyal ng aparato, at iba pa.

Paano Namin Ginagamit Ang Iyong Impormasyon

Gagamitin ng Bitcoin Revolution ang iyong impormasyon sa iba’t ibang paraan, kasama na ang:

 • Magpasadya ng iyong browsing experience sa Website;
 • Magproseso ng iyong mga transaksiyon;
 • Pagbutihin ang mga Serbisyo ng Bitcoin Revolution;
 • Pag-ingatan ang seguridad at paggana ng aming Website; at
 • Gamitin para sa internal analytics at pag-uulat.

Kung ikaw ay tatanggi na kami ay bigyan ng Personal na Impormasyon, maaaring hindi namin matupad ang Kasunduan na mayroon kami sa iyo or nais mong pasukin. Sa kasong ito, baka mapilitan kaming kanselahin ang anumang Serbisyong mayroon ka sa amin.

Pagsuspinde ng Account

Ang Bitcoin Revolution ay may karapatan na ihinto ang anumang mga serbisyo (pati na ang iyong access sa account) o anumang bahagi ng operasyon nito kung makatuwirang pinaghihinalaan nito ang ilegal na gawain o kung hinihiling ng batas na gawin iyon.

Seguridad ng Impormasyon

Gumagawa kami ng mga hakbang upang panatilihing confidential ang iyong personal na impormasyon. Dapat alam mo na kapag ginamit mo ang Mga Serbisyo, ang iyong datos ay ipadadala sa pamamagitan ng Internet pati na rin sa mga third-party na system at mobile na serbisyo kung saan wala kaming kontrol. Ang Bitcoin Revolution ay hindi responsable sa mga paglabag sa data, pagbagsak ng system, o impormasyong available sa publiko.

Alamin ang Iyong mga Karapatan!

Nais tiyakin ng Bitcoin Revolution na nauunawaan mo ang lahat ng iyong mga karapatan sa pagkapribado bago ka magkaroon nang ganap na access at gamitin ang aming Website at Mga Serbisyo. Ang sumusunod ay mga karapatan mo tungkol sa Personal na Impormasyon na hawak ng Bitcoin Revolution para sa iyo:

 • Karapatan sa access sa impormasyon
 • Karapatan sa pagwawasto
 • Karapatan sa pagbura
 • Karapatan sa data portability
 • Karapatan sa paghihigpit sa pagpoproseso
 • Karapatan sa pagtutol
 • Karapatan sa awtomatikong paggawa ng desisyon at profiling

Kontakin Kami!

Naasikaso na namin ang lahat ng pangangailangan ng aming tapat na mga kliyente! Makipag-ugnayan sa amin dito sa https://bitcoinrevolution.ai/contact-us/.

Ikinokonekta ka sa pinakamahusay na broker para sa iyong rehiyon...